Still leben – Still lieben

STILL LEBEN – STILL LIEBEN

Ett samarbetsprojekt tillsammans med Frälsningsarmén i Visby, Sverige, bestående av spoken word, dans, fotografi och videoinstallation.


Min del i det hela var att vara konstnärligt sammanhållande ledare, och ansvarig för videoinstallationen. Installationen bestod av en videofilm, projicerad på en blästrad glasskiva, plus upphängda fotografier. Tillsammans skulle de skapa illusionen av Guds fotolaboratorium – framkallningen av ”Människan”.


Bild 1-3 visar installationen med fotografi och videoprojektion i rummet.

Bild 4-6 är stillbilder ur den projicerade videon.

Bild 7- spoken word - Viktor Paulsen, bild 8-9 - dansare Frälsningsarmén Visby.

Bild 9 -12 produktion.

Jeanette Path © All Rights Reserved