Skisser

SKISSER

Bilderna visar skissförslag till busstationer i Växjö.

Den första bilderna är en modell i skala 1:100.

De tre kommande bilderna visar idéen i fullskala ute i staden.

Den sista bilden är också en modell i skala 1:100.

Jeanette Path © All Rights Reserved