Silent communication

SILENT COMMUNICATION

Silent Communication var ett fysiskt alfabet vilket jag arbetade med under flera år.Varje mun uttalar fonetiskt ett ljud. Ljuden sammanställs till ett uttal, en mening, ett ordstäv. Konstverket beskriver den tysta viktiga kommunikationen människor/samhällen/Gud emellan men är också en lekfull relief som lockar betraktaren till att försöka koda av uttalet. Dess föränderlighet gör att den uppstår oupphörligt i nya konstellationer. Material: marmorkross, vit cement, epoxy, gips (beroende på beständighet). Varje mun är 7*7*7 cm. Längden på reliefen är avhängig budskapet.Jeanette Path © All Rights Reserved