Porträtt

PORTRÄTT

Genom tiderna har människor blivit avporträtterade. Ofta, inom renässansen med attribut så som glasögon, dödskallar, böcker eller kors vilket berättar om vilka de var och vilka intressen de hade.


Jag har gjort en serie porträtt i samma anda men till skillnad från renässansporträtten har jag velat ta vara på den porträtterades inre kvalitéer, drömmar eller förhoppningar. Bökiga, stökiga, underliga och individuella. Alla är de ”Beautiful minds”

Jeanette Path © All Rights Reserved