Dokumentära bilder

DOKUMENTÄRA BILDER

Bilderna på det här uppslaget är helt dokumentära/omanipulerade. De tillhör ingen serie och har endast tillkommit under vardagens tittande.

Majoriteten av bilderna är tagna på Gotland.

Jeanette Path © All Rights Reserved